logo
Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

DDM Smiřice je nejlepším místem pro volnočasové aktivity Vašich dětí

Dům dětí a mládeže Smiřice je příspěvková organizace (právnická osoba) vykonávající činnost školské organizace podle §111 Zákona 561/2004 Sb. – Školský zákon a Vyhlášky 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání. DDM Smiřice je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání.

Činnost organizace je ve shodě se platnou zřizovací listinou DDM a řídí se organizačním řádem, vnitřním řádem a dalšími vnitřními dokumenty, které jsou vydávány v souladu především se zákonem 561/2004 Sb. a Vyhláškou 74/2005 Sb. a další platnou legislativou.

DDM Smiřice vykonává činnost školské organizace na těchto místech:

 • DDM Smiřice, Palackého 205, 503 03 Smiřice
 • ZŠ Smiřice, Jiráskova 206, 503 03 Smiřice
 • Posláním DDM je uskutečňovat zájmové vzdělávání a další činnosti ve stanovených oblastech svého působení. Kvalitní a širokou nabídkou aktivit pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů.  NĚCO Z HISTORIE

  Dne 15. 9. 1987 dle tehdy platných právních předpisů se souhlasem kompetentních orgánů založilo město Smiřice Městský dům pionýrů a mládeže se sídlem v ulici U stadionu č. 15. K činnosti byla adaptována budova bývalé klubovny SSM na malém stadionu.
  Usnesením městské rady ze dne 26. 10. 1995 byla zřízena příspěvková organizace s právní subjektivitou Městský dům dětí a mládeže s platností od 1. 1. 1996. Na základě nových právních předpisů byl městskou radou schválen dodatek zřizovací listiny a s účinnosti od 1. 8. 1999 byl změněn název na Dům dětí a mládeže. První ředitelkou, která se zapsala do historie DDM, byla paní Jana Matičková (v čele organizace byla od roku 1987 do roku 2001). Po jejím odchodu na zasloužený odpočinek funkci ředitele převzal Mgr. Aleš Šob.
  V roce 2007 (20 let od založení) nastala obrovská změna - stěhování do nového objektu - bývalé zvláštní školy.

  Chcete, aby Vaše děti trávily čas pod vedením zkušených a kvalitních vedoucích?

  U nás Vaše děti získají znalosti a dovednosti, nové zážitky a kamarády, zažijí radost a pochvalu.

  První srpnový týden byl adrenalinový

  První srpnový týden byl adrenalinový pro odvážné sportovní děti přihlášené na příměstský tábor FRIKULÍN 2

  08.08.2021

  Příměstský tábor LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

  Příměstský tábor plný sportu, soutěží a zábavy.

  19.07.2021

  Příměstský tábor ENJOY

  První týden prázdnin na příměstském táboře ENJOY

  12.07.2021


  Pár slov o nás

  Ve školním roce 2019/2020 jsme měli:

  • 331 dětí v 33 kroužcích
  • 1 083 dětí na 13 akcích
  • 46 dětí na 0 letních a 2 příměstských táborech
  • 979 dětí vyškolených na DDH HK ve spolupráci s MP HK a BESIP

  Poděkování

  ZŠ Smiřice za mnoholetou příkladnou spolupráci!

  Aktuality

  Přejeme všem úspěšný rok 2021


  Volná místa

  © DDM Smiřice | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

  seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb