logo
Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

Slide background

DDM Smiřice

vítejte na našich stránkách

DDM Smiřice je nejlepším místem pro volnočasové aktivity Vašich dětí

Dům dětí a mládeže Smiřice je příspěvková organizace (právnická osoba) vykonávající činnost školské organizace podle §111 Zákona 561/2004 Sb. – Školský zákon a Vyhlášky 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání. DDM Smiřice je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání.

Činnost organizace je ve shodě se platnou zřizovací listinou DDM a řídí se organizačním řádem, vnitřním řádem a dalšími vnitřními dokumenty, které jsou vydávány v souladu především se zákonem 561/2004 Sb. a Vyhláškou 74/2005 Sb. a další platnou legislativou.

DDM Smiřice vykonává činnost školské organizace na těchto místech:

 • DDM Smiřice, Palackého 205, 503 03 Smiřice
 • ZŠ Smiřice, Jiráskova 206, 503 03 Smiřice
 • Posláním DDM je uskutečňovat zájmové vzdělávání a další činnosti ve stanovených oblastech svého působení. Kvalitní a širokou nabídkou aktivit pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů.  NĚCO Z HISTORIE

  Dne 15. 9. 1987 dle tehdy platných právních předpisů se souhlasem kompetentních orgánů založilo město Smiřice Městský dům pionýrů a mládeže se sídlem v ulici U stadionu č. 15. K činnosti byla adaptována budova bývalé klubovny SSM na malém stadionu.
  Usnesením městské rady ze dne 26. 10. 1995 byla zřízena příspěvková organizace s právní subjektivitou Městský dům dětí a mládeže s platností od 1. 1. 1996. Na základě nových právních předpisů byl městskou radou schválen dodatek zřizovací listiny a s účinnosti od 1. 8. 1999 byl změněn název na Dům dětí a mládeže. První ředitelkou, která se zapsala do historie DDM, byla paní Jana Matičková (v čele organizace byla od roku 1987 do roku 2001). Po jejím odchodu na zasloužený odpočinek funkci ředitele převzal Mgr. Aleš Šob.
  V roce 2007 (20 let od založení) nastala obrovská změna - stěhování do nového objektu - bývalé zvláštní školy.

  Chcete, aby Vaše děti trávily čas pod vedením zkušených a kvalitních vedoucích?

  U nás Vaše děti získají znalosti a dovednosti, nové zážitky a kamarády, zažijí radost a pochvalu.

  Adventní trhy Smiřice

  Tvořivá dílna v rámci Vánočních trhů ve Smiřicích.

  26.11.2022

  PŘEDSTAVUJEME NAŠE ŠIKOVNÉ DĚTI Z KROUŽKU LEGO ROBOTI

  Aneb, kdo si hraje a přemýšlí, nezlobí!

  21.11.2022

  Peklo Čertovina

  Během ředitelského volna hurá do pekla!!

  18.11.2022


  Pár slov o nás

  Ve školním roce 2021/2022 jsme měli:

  • 401 dětí v 35 kroužcích
  • 1 661 dětí na 23 akcích
  • 200 dětí na 10 příměstských táborech a pobytových akcích
  • 1 840 dětí vyškolených na DDH HK ve spolupráci s MP HK a BESIP

  Poděkování

  ZŠ Smiřice za mnoholetou příkladnou spolupráci!

  Aktuality

  Přejeme všem úspěšný školní rok 2022/23


  Prosba o spolupráci

  © DDM Smiřice | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

  seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb